3η ΜΕΘΟΔΟΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για κάποια (σχετικά πιο δύσκολα) αντικείμενα πληροφορικής, για τις περισσότερες ξένες γλώσσες και για τα περισσότερα σχολικά μαθήματα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Είναι μια συνδυαστική πρακτική διδασκαλίας (Blended Learning). Περιλαμβάνει πρώτα εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου ο εκπαιδευόμενος μελετάει στο χώρο και στο χρόνο που θέλει.

Η διαφορά όμως με την 1η μέθοδο (100% ασύγχρονη εκπαίδευση) είναι ότι εδώ υπάρχει συγκεκριμένο  πρόγραμμα ύλης που πρέπει να βγάλει ο εκπαιδευόμενος μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει από την αρχή καθοριστεί.

Αυτό γίνεται γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την ασύγχρονη εκπαίδευση ακολουθεί η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δηλαδή μάθημα στην «εικονική τάξη». Τα χρονικά αυτά διαστήματα καθορίζονται από την ομάδα και είναι συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

Έτσι λοιπόν με την καθοδήγηση του καθηγητή πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες ζωντανές παραδόσεις καθηγητή και αυτοδιδασκαλία, χρησιμοποιώντας διαδραστικό υλικό. Με τη μέθοδο αυτή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις καθορίζεται η ύλη που πρέπει να προετοιμάσει για την επόμενη συνάντηση, επιλύονται απορίες και διδάσκονται οι επόμενες ενότητες.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

desktop-pc2    mac    iphone     android   tablets     ipad