1η ΜΕΘΟΔΟΣ – 100% ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για κάποια (σχετικά εύκολα) αντικείμενα πληροφορικής ή για τις ξένες γλώσσες.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός επιλέγεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο κατά την εγγραφή του, ο δε κωδικός παραμένει άγνωστος ακόμα και από τον διαχειριστή στου συστήματος αφού είναι κωδικοποιημένος

Αρχικά γίνεται η εγγραφή του εκπαιδευόμενου στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Στη συνέχεια μεταβαίνει στο αντικείμενο ή τα αντικείμενα για τα οποία έχει αποκτήσει δικαιώματα. Για την διαδικασία απόκτησης αυτών των δικαιωμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Εκεί λοιπόν θα δει ότι:

 • Καθορίζονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι όλης της ενότητας.
 • Η ενότητα (γνωστικό αντικείμενο), χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο σε μαθήματα. Υπάρχει δηλαδή η σειρά: Γνωστικό αντικείμενο > Κεφαλαίο > Μαθήματα

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι μπορεί η διάρθρωση της ύλης να φαίνεται ότι είναι σειριακή αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι γιατί στα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (links) που επιστέφουν σε κάποιο από τα προηγούμενα μαθήματα

Σε κάθε μάθημα:

1Καθορίζονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος.

 

2Αρχίζουμε πάντα με αυτό που στην κλασσική εκπαίδευση λέμε «παράδοση» του μαθήματος.
Αυτή γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών αναπαραστάσεων, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ότι κρίνεται από τους εκπαιδευτές ως πιο πρόσφορο για το συγκεκριμένο μάθημα:

 • Video (συνήθως σε εφαρμογές πληροφορικής)
 • Κλασσικό κείμενο (συνήθως όταν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό)
 • Αμφίδρομες εφαρμογές java (συνήθως στις φυσικές επιστήμες)
 • Ενσωματωμένα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού (στα μαθηματικά ή στις φυσικές επιστήμες)
 • Παρουσιάσεις
 • Εικόνες
 • Ήχος
 • Συνδυασμός των παραπάνω

3Στο τέλος της παρουσίασης-παράδοσης του μαθήματος ακολουθούν οι ασκήσεις-εφαρμογές. Εδώ έχουμε πλήθος από ερωτήσεις και ασκήσεις όλων των ειδών (ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενού κλπ).
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν παρατίθενται μόνο κάποιες ασκήσεις αλλά οι ασκήσεις αυτές είναι μοριοδοτημένες. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος κάνοντας κάποια άσκηση βαθμολογείται και καταγράφεται η βαθμολογία του. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέγξει και αυτός αλλά και ο εκπαιδευτής που υπάρχει χαμηλή βαθμολογία για να υπάρξει η λεγόμενη ανατροφοδότηση (feedback) που είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.

4Το τελευταίο στάδιο είναι η επαφή εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου.
Αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails)
 • Δικτυακή συζήτηση (chat) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευτή και πολλών εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευομένων μεταξύ τους

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου Ασύγχρονης Εκπαίδευσης είναι:

Η ευελιξία στον χρόνο μάθησης. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει πότε αυτός έχει ελεύθερο χρόνο για να κάνει την εκπαίδευσή του σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ούτε και διαδικτυακά ραντεβού.

Το χαμηλό οικονομικό κόστος. Επειδή  ο εκπαιδευόμενος δεν απασχολείται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης είναι και ο πιο φθηνός οικονομικά.

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

desktop-pc2    mac    iphone     android   tablets     ipad