Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2012 από εκπαιδευτικούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της τυπικής, μη τυπικής αλλά και άτυπης εκπαίδευσης. Οδηγούμενοι από ανθρώπους με σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχουμε δημιουργήσει:

 • Μία  υπερσύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που να περιλαμβάνει και τις 2 κατηγορίες: Ασύγχρονη και Σύγχρονη Μάθηση
 • Η ανάπτυξη του συστήματός μας στηρίζεται στη φιλοσοφία της εποικοδομητικής μάθησης, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης

 

 


e-learning10Για τη μετάδοση των γνώσεων, αλλά και για να γίνουν κτήμα των εκπαιδευομένων οι γνώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε 3 τρόπους-μεθόδους.

Για το ποια από τις παρακάτω μεθόδους επιλέγεται εξαρτάται κυρίως από το γνωστικό αντικείμενο.

 

Οι μέθοδοι αυτοί είναι:

 

1η ΜΕΘΟΔΟΣ – 100% ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για κάποια (σχετικά εύκολα) αντικείμενα πληροφορικής ή για τις ξένες γλώσσες.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός επιλέγεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο κατά την εγγραφή του, ο δε κωδικός παραμένει άγνωστος ακόμα και από τον διαχειριστή στου συστήματος αφού είναι κωδικοποιημένος

Αρχικά γίνεται η εγγραφή του εκπαιδευόμενου στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Στη συνέχεια μεταβαίνει στο αντικείμενο ή τα αντικείμενα για τα οποία έχει αποκτήσει δικαιώματα. Για την διαδικασία απόκτησης αυτών των δικαιωμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Εκεί λοιπόν θα δει ότι:

 • Καθορίζονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι όλης της ενότητας.
 • Η ενότητα (γνωστικό αντικείμενο), χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο σε μαθήματα. Υπάρχει δηλαδή η σειρά: Γνωστικό αντικείμενο > Κεφαλαίο > Μαθήματα

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι μπορεί η διάρθρωση της ύλης να φαίνεται ότι είναι σειριακή αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι γιατί στα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (links) που επιστέφουν σε κάποιο από τα προηγούμενα μαθήματα

Σε κάθε μάθημα:

1Καθορίζονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος.

 

2Αρχίζουμε πάντα με αυτό που στην κλασσική εκπαίδευση λέμε «παράδοση» του μαθήματος.

e-learning6Αυτή γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών αναπαραστάσεων, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ότι κρίνεται από τους εκπαιδευτές ως πιο πρόσφορο για το συγκεκριμένο μάθημα:

 • Video (συνήθως σε εφαρμογές πληροφορικής)
 • Κλασσικό κείμενο (συνήθως όταν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό)
 • Αμφίδρομες εφαρμογές java (συνήθως στις φυσικές επιστήμες)
 • Ενσωματωμένα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού (στα μαθηματικά ή στις φυσικές επιστήμες)
 • Παρουσιάσεις
 • Εικόνες
 • Ήχος
 • Συνδυασμός των παραπάνω

3Στο τέλος της παρουσίασης-παράδοσης του μαθήματος ακολουθούν οι ασκήσεις-εφαρμογές. Εδώ έχουμε πλήθος από ερωτήσεις και ασκήσεις όλων των ειδών (ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενού κλπ).

e-learning1Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν παρατίθενται μόνο κάποιες ασκήσεις αλλά οι ασκήσεις αυτές είναι μοριοδοτημένες. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος κάνοντας κάποια άσκηση βαθμολογείται και καταγράφεται η βαθμολογία του. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέγξει και αυτός αλλά και ο εκπαιδευτής που υπάρχει χαμηλή βαθμολογία για να υπάρξει η λεγόμενη ανατροφοδότηση (feedback) που είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.

4Το τελευταίο στάδιο είναι η επαφή εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου.
Αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails)
 • Δικτυακή συζήτηση (chat) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευτή και πολλών εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα
 • Ομάδες συζήτησης (forums) μεταξύ εκπαιδευομένων μεταξύ τους

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου Ασύγχρονης Εκπαίδευσης είναι:

Η ευελιξία στον χρόνο μάθησης. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει πότε αυτός έχει ελεύθερο χρόνο για να κάνει την εκπαίδευσή του σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ούτε και διαδικτυακά ραντεβού.

Το χαμηλό οικονομικό κόστος. Επειδή  ο εκπαιδευόμενος δεν απασχολείται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης είναι και ο πιο φθηνός οικονομικά.

 

 


2η ΜΕΘΟΔΟΣ – 100% ΣΥΓΧΡΟΝΑ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για τα σχολικά μαθήματα.

Διαδικασία

e-learning9Αρχικά γίνεται η εγγραφή του εκπαιδευόμενου στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός επιλέγεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο κατά την εγγραφή του, ο δε κωδικός παραμένει άγνωστος ακόμα και από τον διαχειριστή στου συστήματος αφού είναι κωδικοποιημένος.
Δηλαδή η εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γίνεται μέσα από την πλατφόρμα της ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ.
Στη συνέχεια μεταβαίνει στο αντικείμενο ή τα αντικείμενα για τα οποία έχει αποκτήσει δικαιώματα. Για την διαδικασία απόκτησης αυτών των δικαιωμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Όταν ο εκπαιδευόμενος μεταβεί στο αντικείμενο που έχει επιλέξει, θα δει το πρόγραμμα των online συναντήσεων που έχει καθοριστεί. Φυσικά το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι κάτι δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή σε ημέρα ή ώρα συνάντησης αυτό φυσικά και μπορεί να γίνει.
Αν βρισκόμαστε στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, όπου το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αυτό καθορίζεται με τη διαδραστική συμμετοχή όλων μέσω μια πλατφόρμας όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει τις ημέρες και ώρες που επιθυμεί και στο τέλος ο συντονιστής βγάζει το βέλτιστο πρόγραμμα.

Το μάθημα

15 λεπτά πριν από την ώρα του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του e-μάθημα. Αυτό όπως είπαμε και πριν γίνεται μέσα από την πλατφόρμα ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εκπαίδευσης.
Το μάθημα γίνεται ζωντανά δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένο. Την ίδια χρονική στιγμή ο καθηγητής βρίσκεται σε κάποια από τις αίθουσές μας και ο μαθητής-τρια στην οθόνη του Υπολογιστή.

Δημιουργείτε δηλαδή μια «εικονική τάξη» που έχει γίνει προσπάθεια να μοιάζει όσο γίνεται περισσότερο με μια πραγματική αίθουσα διδασκαλίας.

Έτσι λοιπόν:

 • Η ζωντανή διδασκαλία περιλαμβάνει online επεξήγηση της θεωρίας, υποδειγματικές λύσεις των ασκήσεων και ομιλία του καθηγητή προς τους μαθητές. Περιλαμβάνει δηλαδή όλα αυτά που με τον παραδοσιακό τρόπο λέμε «παράδοση» του μαθήματος.
 • Στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήσεις των μαθητών προς τον καθηγητή.
 • Φυσικά ο μαθητής μπορεί να γράψει στον πίνακα, όπως γίνεται και στην πραγματική αίθουσα διδασκαλίας.
 • Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα (αν ο καθηγητής το επιτρέψει) κάποιος μαθητής να γράψει και στον πίνακα του καθηγητή.


e-learning7Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

 • Η όλη διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με μαγνητοσκοπημένο μάθημα (δηλ. βίντεο «κονσέρβα»)
 • Δεν υπάρχει καμία χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην εκφώνηση και στην ακρόαση.
 • Γίνεται ένα ζωντανό μάθημα από έναν έμπειρο καθηγητή (όλοι οι καθηγητές μας έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία) και στηρίζεται στην αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Οι καθηγητές μας διδάσκουν μέσα σε κάποιες από τις αίθουσες-studio που διαθέτει το e-μάθημα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν όλη την ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη η οποία είναι πλούσια σε θεωρία, ασκήσεις & προβλήματα αλλά και σε εκπαιδευτικό λογισμικό.
 • Το εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. Geogebra για τα μαθηματικά) μπορεί ο καθηγητής να το διαμοιράσει σε όλους τους εκπαιδευόμενους

Χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του e-μάθημα

Τεχνικά

Δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός για την εισαγωγή στην πλατφόρμα και την παρακολούθηση του μαθήματος. Χρειάζεται απλά ένας υπολογιστής με μια απλή ADSL πρόσβαση στο Internet. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε φυλλομετρητή (Browser) Internet Explorer, Firefox, Chrome κλπ.
Συστήνεται μόνο για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος αντί για το μικρόφωνο και τα ηχεία του υπολογιστή (π.χ. ενός Laptop) να χρησιμοποιείται καλύτερα ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου (USB Headset). Η ύπαρξη και χρήση της web κάμερας είναι προαιρετική

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Ταυτόχρονη μεταφορά εικόνας, ήχου και αρχείων (.doc, .pdf, .ppt)
 • Προβολή της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή του καθηγητή στους μαθητές.
 • Χρήση διαδραστικού πίνακα (Whiteboard)
 • Γραπτή συνομιλία (chat)
 • Ιδιωτική γραπτή συνομιλία (private chat)
 • Απλό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα
 • Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση από τους συμμετέχοντες
 • Πολλαπλά μικρόφωνα και συνδέσεις βίντεο
 • Χρήση και διαμοιρασμός εγγράφων

Επιπλέον υπηρεσίες

Το πιο σημαντικό είναι ότι το μάθημα (συνεδρία) καταγράφεται. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μπορεί όποτε θέλει να το ξένα παρακολουθήσει, ασύγχρονα αυτή τη φορά όποτε αυτός το κρίνει σκόπιμο. Η τεχνική αυτή δυνατότητα ξεπερνάει ακόμα και την παραδοσιακή τάξη όπου κανένα μάθημα δεν καταγράφεται και ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

 


3η ΜΕΘΟΔΟΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως για κάποια (σχετικά πιο δύσκολα) αντικείμενα πληροφορικής, για τις περισσότερες ξένες γλώσσες και για τα περισσότερα σχολικά μαθήματα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Είναι μια συνδυαστική πρακτική διδασκαλίας (Blended Learning). Περιλαμβάνει πρώτα εισαγωγή στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου ο εκπαιδευόμενος μελετάει στο χώρο και στο χρόνο που θέλει.

e-learning8Η διαφορά όμως με την 1η μέθοδο (100% ασύγχρονη εκπαίδευση) είναι ότι εδώ υπάρχει συγκεκριμένο  πρόγραμμα ύλης που πρέπει να βγάλει ο εκπαιδευόμενος μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει από την αρχή καθοριστεί.

Αυτό γίνεται γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την ασύγχρονη εκπαίδευση ακολουθεί η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δηλαδή μάθημα στην «εικονική τάξη». Τα χρονικά αυτά διαστήματα καθορίζονται από την ομάδα και είναι συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

Έτσι λοιπόν με την καθοδήγηση του καθηγητή πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες ζωντανές παραδόσεις καθηγητή και αυτοδιδασκαλία, χρησιμοποιώντας διαδραστικό υλικό. Με τη μέθοδο αυτή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις καθορίζεται η ύλη που πρέπει να προετοιμάσει για την επόμενη συνάντηση, επιλύονται απορίες και διδάσκονται οι επόμενες ενότητες.