ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση είναι η κατηγορία της τηλεκπαίδευσης που δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών-εισηγητών.

Οι μαθητές δηλαδή δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη.

Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία και η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση.

Στην Αυτοδιδασκαλία ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται μόνος του χρησιμοποιώντας όποιο μέσο κρίνει αυτός κατάλληλο (συνήθως διαδίκτυο, βιβλία, CBT, κλπ.).

Στην Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση ισχύει ότι και στην Αυτοδιδασκαλία μόνο που υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή είτε με φυσική παρουσία στην τάξη, είτε μέσω δικτύου (Internet, E-mail κλπ.) είτε μέσω audio ή/και video conference. Προφανώς τις ώρες εκείνες θεωρείται ότι υπάρχει σύγχρονη εκπαίδευση.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του e-Μάθημα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

desktop-pc2    mac    iphone     android   tablets     ipad