ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε “πραγματικό χρόνο”, και κατά την διάρκειά της μπορούν να ανταλλάσσουν εκτός από απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό.

  Η ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί  με το να είναι διασυνδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει audio ή/και video conference ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, ηλεκτρονικού μαυροπίνακα ή της επιφάνειας εργασίας του κάθε συμμετέχοντα.

Από ότι είναι φανερό η ηλεκτρονική Σύγχρονη εκπαίδευση είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος του e-learning γιατί με τη βοήθειά της η όλη διαδικασία έρχεται πολύ κοντά στην κανονική εκπαίδευση όπου υπάρχει φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού.

Στο e-μάθημα η σύνδεση με την πλατφόρμα Συγχρονης εκπαίδευσής μας γίνεται μέσα από την πλατφορμα Ασύγχρονης ή μέσα από αυτόν εδώ τον Ιστοχώρο πηγαίνοντας εκεί που λέει: "ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ"

Το e-μάθημα χρησιμοποιεί ως πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης το BigBlueButton (ΕΔΩ)

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

desktop-pc2    mac    iphone     android   tablets     ipad