ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1month      3months        12months

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι συνδρομητική. Για να συνεχίσετε πρέπει να επιλέξετε κάποιο από τα παραπάνω.

Με την παροχή των κωδικών αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης όπου θα βρείτε:

  • Όλα τα βιντεομαθήματα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.
  • Τα αρχεία εξάσκησης.
  • Συνοπτική θεωρία, όπου απατείται.
  • Πλήθος ερωτήσεων κλειστού τύπου για αυτοαξιολόγηση.
  • Για την 3μηνη συνδρομή και πάνω υπάρχει πρόγραμμα ζωντανών συναντήσεων, στην πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης.