ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Μαθήματα σε αντικείμενα διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Στην προσπάθεια εξυγίανσης του δημοσίου τομέα, ο αξιοκρατικός μηχανισμός του ΑΣΕΠ έχει κατοχυρωθεί ως το πλέον διαφανές σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Οι εξεταζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι απαντούν σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, από απλές γενικές γνώσεις έως και εξειδικευμένα θέματα της ειδικότητάς τους.

  • Στο μέλλον σχεδιάζεται ένα μέρος της αξιολόγησης των Δημοσίων υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν να γίνει μέσω ΑΣΕΠ.

  • Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για υποψηφίους δημοσίους υπαλλήλους.

 

Συγκεκριμένα:

  • Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικών
  • Διαγωνισμοί για τον λεγόμενο «Στενό Δημόσιο Τομέα»
  • Τέστ Δεξιοτήτων
  • Διαγωνισμοί για τον λεγόμενο «Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» (τράπεζες κλπ)

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η όλη διαδικασία αγκαλιάστηκε ακόμα και από κάποιες ιδιωτικές τράπεζες που ανέθεσαν αρκετές φορές την επιλογή του προσωπικού τους στο ΑΣΕΠ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αν ψάξει μόνος για την προετοιμασία του, ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει από μία μεγάλη βιβλιογραφία, ρισκάροντας να μην βρει τα καταλληλότερα βιβλία, σε μεγάλο αριθμό θεμάτων.
Η πιο επαγγελματική και σωστή προετοιμασία κρατά μήνες, και γίνεται εντός ομάδας μαθητών για την ελαχιστοποίηση του δυσβάσταχτου για την εποχή φροντιστηριακού κόστους, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα.

 

 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ E-LEARNING
Τα δεδομένα της Ελληνικής πραγματικότητας πλέον δεν παρέχουν στον υποψήφιο την πολυτέλεια του χρόνου διαβάσματος ούτε την αφθονία χρημάτων.
Η λύση του e-Learning έρχεται για να προσφέρει το απαραίτητο βοήθημα γνώσεων, σε όλους τους υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν τον χρόνο ή/και την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά σεμινάρια. Με μια μικρή συνδρομή, και χρησιμοποιώντας τις δύο πλατφόρμες, το e-μάθημα σας προσφέρει τα κρίσιμα εφόδια για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΣΕΠ

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  • ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  • ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό ετοιμάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών. Όταν υπάρξουν οι τελικές ανακοινώσεις θα είμαστε έτοιμοι...

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό ετοιμάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών. Όταν υπάρξουν οι τελικές ανακοινώσεις θα είμαστε έτοιμοι...

Περισσότερα...